За нас


Фирма Консулт Инс Интернешинъл Брокер ЕООД е лицензиран застрахователен брокер и извършва своята дейност при пълно съответствие с българското и европейското законодателство.
Служителите на фирмата са специалисти с дългогодишен стаж в областта на застраховането, което е гаранция за компетентно и качествено обслужване на застрахователните договори.
Фирмата има сключени договори с над 40 фирми и организации oт индустрията, транспорта, туризма и други отрасли на икономиката.
Имаме богат международен опит в завеждане рекламации към чужди застрахователни компании в Европа и Азия, cпечелени дела в Европейския Съюз.
Можем да направим анализ на вече сключените от Вашата фирма застрахователни договори и Ви предложим намаление на разходите по застраховките, при запазване или разширяване на застрахователните покрития.
По всяко време ще Ви представяме нужната информация за условията и тарифите на водещите застрахователни компании по различните видове застраховки и през целия срок на действие на застрахователния договор ще Ви даваме необходимите консултации и правилни решения.